Việt Nam chính thức tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa Covid-19 trên người