Tìm nhà đầu tư cho 4 dự án ở Đầm Nại có tổng vốn hơn 14.000 tỷ đồng