SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đáp ứng tiến độ, pháp lý vững chắc