Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Tỉnh Ninh Thuận, Hình Ảnh Phan Rang Ngày Xưa