1 Kết quả
Phan Rang Ninh Thuận
Chụp Hình Tham Quan

Chùa Trùng Sơn Cổ Tự

Chùa Trùng Sơn Cổ Tự, Núi Đá Chồng, Sư Vạn Hạnh, tt Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

(chưa có nhận xét)
Trống