1 kết quả
Phan Rang Ninh Thuận
Chụp Hình Tham Quan Trải Nghiệm

Ruộng Muối Khánh Tường

Khánh Tường, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

(chưa có nhận xét)
Trống